O nás

Historie střeleckého klubu v Senomatech

OD SVAZARMU PO DNEŠEK

Dnešní AVZO Střelecký klub Senomaty, dříve ZO AVZO TSČ ČR, který vznikl v roce 1991 jako nástupnická organizace ZO SVAZARM, dříve dlouhá léta za předsednictví a řízení p. Josefa Hnátka. Střelecký klub má v pronájmu lesní pozemek o rozloze více jak 4 000 m2, kde provozuje 50 m střelnici, jejíž počátek je v šedesátých letech minulého století. Dnes je na střelnici 10 krytých stavů pro střelbu na 25 m z krátkých kulových zbraní, 4 stavy na 50 m pro dlouhé zbraně. Dále je možné také použít manuální vrhačku a střílet na "asfaltové" holuby brokovými zbraněmi. Dále je možno střílet z volné plochy na kovové terče. Důležité upozornění - viz. Povolené ráže v oddíle Činnost/Směrnice/Povolené ráže. V roce 2016 byl klub na základě nového občanského zákoníku transformován na spolek. V současné době má spolek 19 členů. Hlavní činností spolku je prohlubování střeleckých dovedností, kondiční střelby a organizování střeleckých závodů. Zároveň klub organizuje každoročně střelecké závody pro členy spolku a pozvané hosty a OPEN střelecké závody pro širokou střeleckou veřejnost. Současně umožňuje střelby "Gardě senomatských ostrostřelců". V neposlední řadě klub umožňuje pořádání firemních akcí či střeleckých kurzů pro uzavřené skupiny zájemců.

Dále připravujeme zájemce o získání zbrojního průkazu na zkoušku odborné způsobilosti.

Od roku 2012 probíhala postupná rekonstrukce areálu střelnice zejména z důvodů bezpečnosti a zkvalitnění vybavení jak pro členy klubu, tak i zhruba pro několik desítek pravidelných návštěvníků střelnice. Rekonstrukce byla ukončena v roce 2022. Rekonstrukce probíhala za finanční podpory Městyse Senomaty a společnosti ANEXIA s.r.o., za což náleží oběma subjektům poděkování.

- PK -